Ανακαινίσεις

Confect

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την Ανακαίνιση με γνώμονα τις ανάγκες σας.

Αναλαμβάνει να ανακαινίσει το ακίνητό σας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εφαρμόζοντας πρότυπα υψηλής ποιότητας.

Αναλαμβάνουμε ολική, μερική ή επιμέρους στοιχείων ανακαίνιση μιας κατοικίας, ενός επαγγελματικού χώρου ή ενός ξενοδοχείου με την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και κόστους. 

Η Διαδικασία