Εξοικονόμηση κατ' Οίκον

Παρέχουμε Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» συνίσταται στην παροχή  οικονομικών  κινήτρων  για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο την  μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. 

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας έτσι ώστε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας που μέχρι τώρα είχατε. Έτσι ανακαινίζετε την κατοικία σας αλλάζοντας τις όψεις, τα κουφώματα και το σύστημα θέρμανσης με αποτέλεσμα να εκσυγχρονίζετε και μεγαλώνετε το χρόνο ζωής της. Ταυτόχρονα, επιδοτήστε για αυτό έως και 70% και παίρνετε άτοκο δάνειο για το υπόλοιπο ποσό.

Ανάλογα με το εισόδημα μας μπορείτε να ενταχθείτε σε μια από τις τρεις κατηγορίες με επιχορηγήσεις από 15%, 30% και 70%.

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλη την διαδικασία από την αίτηση έως την τελική υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας σας.