Μελέτες Αντιστήριξης

Μελέτες Αντιστήριξης

Με τον όρο Μελέτες Αντιστήριξης περιγράφονται οι μελέτες που ορίζουν ποια μέθοδο και ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την αντιστήριξη των πρανών σε εκσκαφές μεγάλου βάθους. Αφορά κυρίως την ανάγκη δημιουργίας πολλών υπογείων σε αστικό περιβάλλον.

Απαραίτηταδικαιολογητικά:

– Γεωτεχνική μελέτη
– Ξυλότυποι υπογείων

Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί μας, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτέ σας ανάγκη στον χώρο των κατασκευών και της δόμησης.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.