Ενίσχυση - Αποκατάσταση Κατασκευών

Ενίσχυση - Αποκατάσταση Κατασκευών

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός κατασκευών και τεχνικών έργων υποδομής είναι στατικά ανεπαρκής σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς λόγω της φθοράς του χρόνου, των εντόνως διαβρωτικών περιβαλλοντικών συνθηκών ή λανθασμένων πρακτικών παλαιότερων εποχών.

Στις μέρες μας η χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών στον τομέα των επισκευών και των ενισχύσεων  μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε, αποκαταστήσουμε ή να βελτιώσουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό  τη στατική επάρκεια μιας κατασκευής αποτελεσματικά και οικονομικά.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αποκατάσταση και την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών είναι το σκυρόδεμα, ο χάλυβας και τα Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ ή FRP).

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.