Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για τη μεταβίβαση ή νέα σύμβαση μίσθωσης όλων των κτιρίων, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο. Στις μεταβιβάσεις, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν το ΠΕΑ στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

Το τεχνικό μας γραφείο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, και αναλαμβάνει την άμεση έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας σε πολύ χαμηλή τιμή χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Απαιτούμενα στοιχεία:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά

Προαιρετικά στοιχεία:

 • Κάτοψη ορόφου
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

Διαδικασία έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από το γραφείο μας γίνεται με τα εξής 5 απλά βήματα:

 1. Επικοινωνία του ιδιοκτήτη του ακινήτου με το γραφείο μας και ενημέρωση για τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού στο συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
 3. Αυτοψία από Ενεργειακό Επιθεωρητή στο ακίνητο για το οποίο θα εκδοθεί το πιστοποιητικό. Κατά την αυτοψία γίνεται η παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον μηχανικό.
 4. Επεξεργασία των στοιχείων από τον μηχανικό στο γραφείο και έκδοση ΠΕΑ.
 5. Παράδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στον ιδιοκτήτη.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.