Έλεγχος Στατικών Μελετών

Έλεγχος Στατικών Μελετών

Οι άρτια καταρτισμένοι δομοστατικοί πολιτικοί μηχανικοί μας, μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων οποιαδήποτε στατικής μελέτης συμπεριλαμβανομένων:

Στατικές μελέτες νεόδμητων κτιριακών έργων οποιουδήποτε δομικού υλικού.

Στατικές μελέτες προσθηκών σε υφιστάμενες κατασκευές.

Μελέτες στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτιριακών κατασκευών.

Μελέτες ενισχύσεων και αποκαταστάσεων δομικών βλαβών φέροντος οργανισμού κτιριακών έργων.

Στατικές μελέτες νεόδμητων έργων υποδομής- ειδικών κατασκευών.

Μελέτες στατικής επάρκειας υφιστάμενων έργων υποδομής- ειδικών κατασκευών.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.