Αδειοδότηση- Ε.Λ.Σ. ΕΟΤ

Αδειοδότηση- Ε.Λ.Σ. ΕΟΤ

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Λειτουργίας (ΣΗΜΑ ΕΟΤ) κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Όπως Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις. Η άδεια λειτουργίας έχει 2 στάδια. Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο καταλληλότητας οικοπέδου και την έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και το 2ο στάδιο την διαδικασία έκδοσης σήματος ΕΟΤ με την κατάθεση λοιπών δικαιολογητικών, παραβόλων και τον τελικό έλεγχο από επιθεωρητή του ΕΟΤ.
Το τεχνικό μας γραφείο, αναλαμβάνει μετά από αυτοψία Μηχανικών της στον χώρο των καταλυμάτων, την εκπόνηση των τεχνικών εκθέσεων, την σχεδίαση των αρχιτεκτονικών,το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, την έκδοση οικοδομικής άδειας αν δεν υπάρχει, την συγκέντρωση δικαιολογητικών για την πληρότητα του φακέλου προς υποβολή σε συνεργασία με τον επιχειρηματία, την διαδικασία διεκπεραίωσης του φακέλου στην ΠΥΤ του ΕΟΤ και την παραλαβή και παράδοση της Άδειας Λειτουργίας (σήμα ΕΟΤ) στο τουριστικό κατάλυμα.

Aναλαμβάνουμε και την διαδικασία ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας (ΣΗΜΑ ΕΟΤ) ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, επιπλωμένων ή μη.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.