Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

Οι Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων είναι απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Η Διαδικασία:

1. Επίσκεψη στο χώρο και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο στην καταλληλότητα του χώρου αλλά και στην τελική διαμόρφωσή του.

2. Αναζήτηση των κατατεθειμένων στην πολεοδομία αρχιτεκτονικών σχεδίων του χώρου από τα οποία προκύπτει η νομιμότητα του χώρου.

3. Οικονομοτεχνική προσφορά που περιλαμβάνει την έκδοση της άδειας λειτουργίας, την έκδοση της κατάλληλης άδειας εργασιών και λεπτομερή κοστολόγηση για κάθε εργασία εσωτερικής ή εξωτερικής διαμόρφωσης, προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού.

Είμαστε μαζί σας με άμεση επικοινωνία σε κάθε βήμα για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας από την αρχική επίσκεψη στο χώρο μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας και τη διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα τόσο με τις πολεοδομικές απαιτήσεις, όσο και με τις επιθυμίες σας.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης της επιχείρησής σας, τη συλλογή και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που ενδεχομένως απαιτούνται , όπως Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, Διάγραμμα ροής, Αρχιτεκτονική αποτύπωση του χώρου, σύμφωνα με τις οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα του χώρου για την λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και την τελική διαμόρφωση τού χώρου.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.