Υπηρεσίες Μηχανικού

Υπηρεσίες Μηχανικού

Προσφέρουμε Υπηρεσίες Μηχανικού και Τεχνικού Συμβούλου, οι οποίες καλύπτουν όλο το σύγχρονο φάσμα της ειδικότητας.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.