Δημοτικό Γυμναστήριο στους Ταγαράδες – Κατασκευή

Ανέγερση Κτιρίου Δημοτικού Γυμναστηρίου στους Ταγαράδες.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *